Press release

Zlepšení plánovacích procesů i KPI v TVD – Technická výroba

Společnost TVD je jedním z největších výrobců plechových skříní v České republice a současně klíčovým dodavatelem těchto produktů pro oblast energetiky, telekomunikací a elektrotechnického průmyslu po celé Evropě. Od první poloviny tohoto roku došlo růstu konkurenceschopnosti společnosti díky úspěšně realizovanému projektu pokročilého plánování výroby (APS).

Slavičín, 14.8.2015

TVD realizuje převážnou část své produkce v režimu zakázkové, obvykle malosériové výroby. Rostoucí tlak trhu na zkracování dodacích lhůt vede k tomu, že přibližně 80 % zakázek musí být splněno do dvou týdnů od objednávky. Doposud se dařilo požadavky zákazníků plnit díky zvýšenému objemu operativy a urgentního řízení a za cenu nárůstu skladových zásob materiálu, zejména plechů.

Komplikovanou koordinaci materiálového toku a stresující úsilí věnované udržení standardu v oblasti zákaznického servisu se vedení společnosti TVD snažilo řešit již několik let s vědomím, že cestou k dosažení cíle je zdokonalení procesů v oblasti plánování prodeje, nákupu a výroby. Úvodní aktivity v této oblasti směřovaly ke spolupráci s dodavatelem podnikového informačního systému, avšak ani několik let snažení a zakázkového vývoje nevedlo k dosažení stanovených cílů. Proto se TVD rozhodlo obrátit na odborníky v oblasti pokročilého plánování výroby (APS), společnost LOGIS, se kterou realizovalo projekt zaměřený na rozvoj plánovacího procesu.

K porovnání spolupráce na projektech řešících oblast plánování uvádí Miroslav Strnad, místopředseda představenstva a výrobní ředitel společnosti TVD: „Největší rozdíl vidím v přístupu obou partnerů: zatímco v prvním případě se jednalo o vývoj na zakázku, kdy jsme celé zadání tvořili sami, LOGIS byl schopen již před projektem nadefinovat jeho rozsah, zadávat adresné úkoly a kontrolovat jejich plnění tak, aby byl dosažen cíl projektu. Velmi si cením také zkušeností odborníků LOGIS, kteří nám pomohli odkrýt úplně nové obzory – bez jejich asistence by řada oblastí nebyla vůbec řešena.“

Již nyní, necelý rok od ukončení projektu je možné identifikovat řadu významných přínosů. Kromě celkového zkvalitnění plánovacího procesu a získání schopnosti rychle reagovat na změny na trhu, se dostavila i konkrétní zlepšení výkonových parametrů (KPI). Úspěšné uplatnění nástrojů a postupů implementovaných během projektu se například výrazně projevilo ve snížení objemu materiálových zásob, jehož hodnota klesla o 39 % během šesti měsíců od zahájení rutinního provozu.

„Jsem rád, že jsme po dlouhé době hledání našli řešení, se kterým jsme spokojeni a které má v našem prostředí dlouhodobou perspektivu. Za ještě důležitější však považuji skutečnost, že jsme našli partnera, se kterým můžeme řešení rozvíjet a na jehož odbornost se můžeme v oblasti plánování plně spolehnout,“ shrnuje Miroslav Strnad.

TVD – Technická výroba

Společnost TVD – Technická výroba má již 25-letou tradici nejen jako výrobce vlastních výrobků, ale i jako ověřený a spolehlivý dodavatel zákaznických produktů dle požadavků pro zahraniční i tuzemské partnery. Ze svého portfolia výrobků firma nabízí především rozvaděčové skříně a kovový nábytek a. K dispozici má vlastní areál na ploše více jak 20 000 m2. Zaměstnává více než 600 kvalifikovaných pracovníků. Podílí se na rozvoji a stabilitě pracovních míst regionu a v návaznosti na svou tradici, značku a stabilitu se řadí mezi rozhodující firmy v regionu. Společnost TVD – Technickou výrobu a.s. tvoří dvě divize zahrnující několik samostatných středisek, které díky své specializaci na jednotlivé obory poskytují vysoce profesionální služby a produkty.

LOGIS

LOGIS je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).