Menu

Zákazníci

Kvalita projektů plánování výroby společnosti LOGIS staví na jejích dlouhodobých zkušenostech a odhodlání dosahovat nadstandardních výsledků díky využití vysoce efektivních metod a nástrojů.

Úspěch realizovaných projektů je zdokumentován řadou případových studií zákazníků po celém světě. Některé z nich jsou uvedeny níže. Uvedené údaje jsou založeny na zjištění našich klientů.

TimkenSteel

Mimořádná zlepšení zákaznického servisu a provozní efektivity světového leadera v produkci značkové oceli díky technologiím New Generation Advanced Planning.

Podtrženo, sečteno: skvělý úspěch. LOGIS je velmi schopný a spolehlivý inovativní partner, se kterým můžeme řešit vše, co bylo dosud mimo naše síly.

William P. Bryan,
EVP Manufacturing & Supply Chain, TimkenSteel

 • Zvýšení termínové spolehlivosti dodávek o 40%
Případová studie

Třinecké Železárny

Bezkonkurenční termínová spolehlivost a flexibilita dodávek zákazníkům díky projektu pokročilého plánování LOGISu. Přečtěte si o úspěchu zdejšího výrobce oceli.

Zvlášť v napjatých tržních podmínkách považujeme APS systém za důležitou devizu naší společnosti.

Bohuslav Sikora, Manažer řízení výroby, TŽ

 • Zvýšení termínové spolehlivosti na 98,5%
 • Snížení objemu zpožděných dodávek o 50%
 • Zlepšení sekvenčnosti taveb o 70%
Případová studie

Ferrit

Hladká implementace projektu APS i osvojení plánovacího systému, rychle následované citelnými zlepšeními sledovaných KPI českého výrobce důlních lokomotiv.

Bez APS je dnes běžný život podniku nepředstavitelný.

Petr Mohelník, Výkonný ředitel, Ferrit

 • Pětidenní zpoždění nahrazena dodávkami 4 dny před termínem (zatímco objem vyráběných položek vzrostl o 40%)
 • Zdvojnásobení produktivity v průběhu 3 let
Případová studie

BAST

Rychlé zvýšení termínové spolehlivosti, znatelné snížení objemu zásob a 20% nárůst produktivity díky pokročilému plánování výroby výrobce komponent pro kolejová vozidla.

Srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před tím neplánovali.

Miroslav Bazala, Jednatel, BAST

 • Termínová spolehlivost zvýšena ze 74% na 96%
 • Objem zásob snížen o 20% již během implementace
 • Průběžné doby výroby zkráceny ze 3 na 1 týden
Případová studie

PAPCEL

Přečtěte si jak výrobce strojů pro papírenský průmysl dosáhl snížení objemu zásob o 60% současně se zvýšením termínové spolehlivosti nad úroveň 95%, nad kterou se nyní udržuje.

Díky zavedení plánování konstrukce máme dobrý přehled o kapacitním vytížení klíčových oddělení.

Filip Wrnata, Místopředseda představenstva, PAPCEL

 • Snížení objemu zásob o 60%
 • Termínová spolehlivost trvale zvýšena nad 95%
 • Zkrácení reakčních dob na požadavek zákazníka
Případová studie

GE Aviation Czech

Značný nárůst spolehlivosti dodávek, zvýšení průtočnosti a zlepšení efektivity výroby podniku produkujícího letadlové motory.

Bez znalostí a zkušeností dodavatele by nebylo možno dosáhnout takových výsledků projektu.

Václav Havlan, Místopředseda představenstva,
WALTER ENGINES (GE Aviation Czech)

 • Zvýšení průtočnosti výroby o 45%
 • Snížení skluzů o 80%
 • Optimalizace zásob materiálu
 • Snížení objemu rozpracované výroby
Případová studie

Hayes Lemmerz Autokola

Vynikající úroveň provozní efektivity v čele s 97% dodávek v termínu u předního výrobce kol pro automobily a vysokozdvižné vozíky – díky pokročilému plánování.

Umožňuje nám nejen snižovat náklady, ale zejména posilovat naši pozici flexibilního a spolehlivého článku řady řetězců vautomobilovém průmyslu.

Jiří Adámek,
Generální ředitel, Hayes Lemmerz Autokola

 • Trvale zvýšená termínová spolehlivost nad 97%
 • Zkrácení doby reakce ze 2 dnů na 10 minut
 • Snížení zásob o cca 50%
Případová studie

ŽĎAS

Působivé snížení počtu zpožděných dodávek materiálu o 47 % doprovázené 20% nárůstem produktivity na zaměstnance jako prostředek dosažení vyšší efektivity výroby českého strojírensko-metalurgického komplexu produkujícího zařízení válcoven a tvářecích strojů.

Za pomoci APS systému jsme lépe schopni zvládat plnění zakázek i v jejich rostoucím objemu.

Miroslav Šabart, Generální ředitel
a místopředseda představenstva, ŽĎAS

 • Zkrácení průběžných dob výroby o několik desítek procent
 • Snížení stavu zásob (stav zásob z objednávek bez požadavku klesl 3x)
 • Zvýšení produktivity na zaměstnance o 20%
Případová studie

T Machinery

Výrazné zkrácení průběžných dob výroby doprovázené snížením zásob výrobce dobývací techniky díky metodám a nástrojům pokročilého plánování výroby.

Projekt byl realizován v dohodnutém rozsahu, ve smluvně stanoveném čase a plánovaný rozpočet nebyl překročen.

Marek Milde, Člen představenstva, T Machinery

 • Výrazné zkrácení průběžné doby
 • Snížení zásob hutního materiálu o 32%
 • Zlepšení přehlednosti výroby
Případová studie

LOGIS a.s.
U Nového světa 286
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Česká republika

Copyright © 1992-2020 LOGIS a.s. All rights reserved.