Press release

Výrobní závod švýcarské společnosti Ammann v Novém Městě nad Metují bude efektivněji řídit svou výrobu

Vedoucí stavební dodavatel pro stroje, systémy a služby s klíčovými kompetencemi v oblasti asfaltu a pro celosvětové silniční stavitelství. Tak sama sebe charakterizuje švýcarská společnosti Ammann Group Holding AG, jejíž součástí je i český výrobní závod Ammann Czech Republic a.s. (do roku 2005 STAVOSTROJ, a.s.), který se specializuje na výrobu hutnících strojů – různých typů válců. Mít neustále před konkurencí náskok v parametrech, jako je zákaznický servis nebo provozní efektivita, je strategickým záměrem společnosti, proto došlo k rozhodnutí podpořit jeho naplnění prostřednictvím projektu pokročilého plánování (APS). Partnerem pro jeho realizaci byla zvolena společnost LOGIS.

Nové Město nad Metují, 11.6.2013

Ammann je dynamická společnost, která každoročně zvyšuje svůj objem výroby, roste i šíře sortimentu a tím se významně zvyšují nároky na řízení a plánování výroby. Výkonnost stávajících nástrojů pro podporu plánovacích procesů se ukazuje jako nedostatečná a proto bylo přijato rozhodnutí implementovat systém pro pokročilé plánování (APS). Problémem bylo zvolit řešení, které by respektovalo vnitropodnikové standardy nastavené v informačním systému SAP a zároveň nabízelo vysokou míru jistoty zvýšení provozní efektivity. Po pečlivém výběru partnera pro realizaci tohoto řešení, který se opíral o podrobnou studii zpracovanou uchazečem, byla implementačním partnerem zvolena společnost LOGIS s nástrojem JDA Factory Planner.

Generální ředitel českého závodu Ing. Jiří Špaňhel, místopředseda představenstva, formuluje svá očekávání takto: „Vybrali jsme si partnera, který nejlépe vyhověl našim požadavkům, jeho studie proveditelnosti projektu nás přesvědčila o správnosti volby. Věřím, že vzájemná spolupráce přinese očekávané výsledky, zejména v podobě efektivnějšího a přesnějšího řízení výroby.“

Ředitel prodeje pro oblast diskrétní výroby společnosti LOGIS, Ing. Prokop Havlík, konstatuje: „Nebylo snadné najít řešení, které by nezasahovalo do korporátního nastavení informačního systému SAP a současně splnilo očekávání společnosti Ammann týkající se pokročilých plánovacích funkcí. Za naši stranu mohu zaručit, že v projektu uplatníme zkušenosti s plánováním výroby, které jsme nashromáždili během více než dvacetileté historie fungování naší společnosti díky realizaci desítek úspěšných projektů v oblasti zakázkové strojírenské výroby. Jsem přesvědčen, že kombinace našich zkušeností a nadšení klíčových členů projektového týmu na straně Ammann povede ke stanoveným cílům.“

Ammann Czech Republic

Ammann Czech Republic a.s. je součástí skupiny AMMANN Group Holding AG a specializuje se na výrobu hutnících strojů (od pěchu až k tahačovému válci, od přídavné hutnící techniky až k inteligentnímu hutnícímu systému) – nabízí komplexní řadu výrobků nejvyšší kvality.

LOGIS

LOGIS je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).