Press release

VSMPO-AVISMA nasadila systém New Generation Planning společnosti LOGIS

Společnosti VSMPO-AVISMA a LOGIS oznámily úspěšné dokončení první fáze vývoje plánovacího systému nové generace. Tento milník označuje dokončení prací na prvním významném kroku směrem k podpoře vysokého zákaznického servisu (rychlost, spolehlivost a flexibilita dodávek zákazníkům) a růstu provozní efektivity (zlepšení ekonomické efektivity plnění zakázek).

Verkhnyaya Salda, Rusko, 13.10.2016

V zájmu zachování vysoké úrovně zákaznického servisu a dalšího zvyšování provozní efektivity se na začátku roku 2015 management společnosti VSMPO-AVISMA rozhodl se společností LOGIS implementovat první fázi systému New Generation Planning. Hlavním cílem bylo zlepšení procesu plnění zakázek a souvisejících klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI).

V průběhu „Prvního kroku“ byly úspěšně vyřešeny následující hlavní úkoly: synchronizace materiálového toku, podpora produkčního taktu od taveb titanových ingotů až po expedici dokončených produktů. Jako základ nově vyvinutého plánovacího systému společnosti VSMPO-AVISMA byl použit softwarový produkt LOGIS Production Planner.

„Implementace tohoto projektu umožnila specialistům VSMPO-AVISMA nahlédnout na proces plánování výroby ze zcela nové perspektivy. Sešli jsme se například se zástupci předních hutních podniků, které zároveň patří mezi zákazníky společnosti LOGIS a které těží z pokročilých metod řízení výroby a některé jejich metody jsme v našem prostředí začali využívat,“ konstatuje Oleg Ryabov, Production Director, VSMPO-AVISMA Corporation. „Podařilo se nám položit základ systému pokročilého plánování výroby, i expertnímu týmu, který bude v naší společnosti garantem průběžného zlepšování. Uvědomme si také, že vývoj plánovacího systému nekončí s koncem projektu. Navzdory kvalitní podpoře ze strany společnosti LOGIS jsme z objektivních důvodů nedokončili vše, co jsme z naší strany během projektu měli dokončit. Proto stále pokračujeme v pracích na zlepšování kvality dat, ve školeních našich koncových uživatelů a na zlepšování naší účetní politiky.“

„Implementace systému plánování výroby je zásadní výzva pro IT oddělení jakékoliv společnosti,“ říká Pavel Kovalnogov, Head of IT Department, VSMPO-AVISMA Corporation. „Filosofie systému pokročilého plánování výroby je zcela odlišná od ideologie ERP systémů; proto jsme také potřebovali nějaký čas pro úpravy našich interních procesů a, a to především, ke změně našeho myšlení o této problematice. Rád bych také ocenil vysokou úroveň podpory ze strany našeho partnera, společnosti LOGIS. Byly to právě zkušenosti a vědomosti jejích specialistů, které nám spolu s naším odhodláním umožnily s projektem dosáhnout úspěchu.“

Vitaly Solodovnikov, Business Development Director společnosti LOGIS, doplňuje komentář společnosti LOGIS: „Z pohledu dodavatele si vysoce cením výsledků dosažených v první fázi implementace plánovacího systému. Věřím, že rozhodnutí využívat technologie LOGIS New Generation Advanced Planning ve společnosti VSMPO-AVISMA za účelem zlepšení zákaznického servisu společně s provozní efektivitou dobře zapadá do strategie společnosti, kterou je poskytování produktů s vysokou přidanou hodnotou hlavním hráčům v leteckém průmyslu, a to způsobem zajišťujícím vysokou spolehlivost a konkurenceschopnost.“

„Ve spolupráci s ruskými hutními společnostmi vidím veliký potenciál. Náš projekt se společností VSMPO-AVISMA je dobrým příkladem tohoto potenciálu. Věřím, že naše spolupráce s VSMPO-AVISMA bude i nadále pokračovat a že její výsledky budou pro obě společnosti prospěšné,“ uvádí Dalibor Konvička, Chairman & CEO společnosti LOGIS.

O společnosti VSMPO-Avisma Corporation

VSMPO-AVISMA Corporation je světově největší výrobce titanu s kompletním produkčním cyklem počínaje zpracováním surovin a konče hotovými produkty s vysokým množstvím obrábění. Společnost dodává své produkty do 50 zemí, je úzce integrována se světovým leteckým průmyslem a je strategickým dodavatelem řady společností. Počet zaměstnanců činí 20 000.

O společnosti LOGIS

LOGIS a.s. je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).