Press release

TVD bude efektivněji řídit výrobu

TVD – Technická výroba, a.s. je moderní a perspektivní společností s každoročním nárůstem objemu výroby. Aby zvládala tento dynamický rozvoj a zároveň zvýšila termínovou spolehlivost dodávek, rozhodla se investovat do projektu zaměřeného na zlepšení efektivity procesu realizace zakázek. Po pečlivém výběru byla za implementačního partnera zvolena společnost LOGIS.

Slavičín, 28.2.2014

„Jsme moderní a rychle se rozrůstající společnost, která si klade ty nejvyšší cíle. Chceme spolehlivě dodávat našim zákazníkům a zároveň efektivně řídit celou naši firmu. Uvědomujeme si, že komplexní řízení a plánování výroby je základním stavebním prvkem v naší snaze. Rádi si vybíráme ta nejlepší řešení a naše kritéria jsou velice náročná. Proto jsme si jako partnera pro takový projekt zvolili společnost LOGIS, která nás přesvědčila svou profesionalitou, zkušenostmi a výsledky již realizovaných projektů“, hodnotí Ing. Otto Durďák, předseda představenstva společnosti TVD – Technická výroba.

Ředitel obchodu pro oblast Discrete manufacturing společnosti LOGIS, Ing. Prokop Havlík k tomu dodává: „Čeká nás nelehká cesta, která bude vyžadovat vysoké nasazení z obou stran. Náročnou bude zejména změna myšlení lidí a zlepšení efektivity procesu realizace zakázek. K podpoře realizace těchto náročných změn využijeme nejen naše dlouholeté zkušenosti, ale také pokročilé plánovací technologie. Věříme, že se nám podaří splnit vysoké požadavky TVD a tím přispět k dosažení očekávaných přínosů“.

O společnosti TVD – Technická výroba

Společnost TVD – Technická výroba má dlouholetou tradici nejen jako výrobce vlastních výrobků, ale i jako ověřený a spolehlivý dodavatel zákaznických produktů dle požadavků pro zahraniční i tuzemské partnery. Její základ tvoří dvě divize zahrnující několik samostatných středisek, které díky své specializaci na jednotlivé obory poskytují vysoce profesionální služby a produkty.

O společnosti LOGIS

LOGIS a.s. je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).