Press release

Titanový gigant VSMPO-AVISMA Corporation zlepšuje zákaznický servis

VSMPO-Avisma Corporation, výrobce titanu a hlavní dodavatel leteckých společností AIRBUS a BOEING, dospěl k rozhodnutí vyjít vstříc požadavkům svých zákazníků na vyšší přehlednost procesu plnění zakázek a současně zvýšit svou provozní efektivitu. Společnost těchto cílů dosáhne díky implementaci řešení New Generation Planning společnosti LOGIS.

Verkhnaya Salda, Rusko, 12.2.2015

VSMPO-AVISMA Corporation je stabilní a spolehlivý dodavatel, který v nedávných letech s úspěchem využíval růstových příležitostí. Protože ale každý růst zvyšuje složitost řízení, začala společnost čelit problémům spojeným s narůstajícím tlakem dnešního vysoce konkurenčního tržního prostředí, s tlakem na ještě lepší termínovou spolehlivost a větší přehlednost toho, jak jsou zakázky plněny. Aby udržel vysoký standard zákaznické spokojenosti, na který jsou jeho klienti zvyklí, a v zájmu dalšího zvyšování provozní efektivity, se management společnosti rozhodl implementovat projekt zaměřený na zásadní zlepšení procesu plnění zakázek a s ním spojených KPI inovací procesu plánování výroby.

Společnost VSMPO-AVISMA Corporation je společnost zaměřená na zákazníka. Neustále pracuje na způsobech, jak poskytnout produkty s ještě vyšší přidanou hodnotou. Toho ale není možné dosáhnout pouhým rozšiřováním výroby o nové zdroje – koncový produkt navíc není jediná cesta, díky které lze zákazníkům poskytnout vyšší přidanou hodnotu. Detailní přehled o plnění zakázky a schopnost dodržet přislíbené termíny dodání je z pohledu zákazníka také vnímána jako významná dodavatelská výhoda.

Nicméně, zlepšení těchto aspektů výroby není možné dosáhnout bez progresivního přístupu k umění řízení výroby a jejímu plánování. Společnost VSMPO-AVISMA se proto rozhodla pro partnera – společnost LOGIS – pro kterého je plánování výroby hlavním zaměřením a který v mnoha náročných plánovacích prostředích prokazatelně dosáhl celé řady zlepšení, která budí úctu. Společně s tímto partnerem společnost od základu reorganizuje proces plánování výroby a posune ho na zcela novou úroveň.

„Už sám život jasně demonstruje potřebu kvalitních nástrojů pro plánování,“ říká Pavel Kovalnogov, Head of Information Technology, VSMPO-AVISMA Corporation. „Současný vývoj naší společnosti se dostal do bodu, kdy my sami jako oddělení informačních technologií, necítíme potřebu upozorňovat na nutnost automatizace v oblasti plánování. Jsou to naši zákazníci, kteří nyní požadují informatizaci těchto důležitých procesů. Společně se společností LOGIS vytvoříme jednotné informační prostředí pro plánování výroby, které bude úzce integrováno se stávajícími systémy všech pracovních center naší společnosti.“

Vitaly Solodovnikov, Business Development Director, k tomu komentuje stanovisko společnosti LOGIS: „Věřím, že rozhodnutí pro implementaci řešení New Generation Planning ve společnosti VSMPO-AVISMA s cílem zlepšení zákaznického servisu a zvýšení provozní efektivity skvěle zapadá do strategie tohoto podniku dodávat produkty s vysokou přidanou hodnotou hlavním hráčům leteckého průmyslu, a to spolehlivě a být přitom velmi konkurenceschopnými. Z pozice dodavatele mohu konstatovat, že projekt ve VSMPO-AVISMA Corporation má dobré předpoklady pro to stát se velmi úspěšným a umožnit společnosti dosáhnout svých stanovených cílů.

O společnosti VSMPO-AVISMA

VSMPO-AVISMA Corporation je světově největší výrobce titanu s kompletním produkčním cyklem počínaje zpracováním surovin a konče hotovými produkty s vysokým množstvím obrábění. Společnost dodává své produkty do 50 zemí, je úzce integrována se světovým leteckým průmyslem a je strategickým dodavatelem řady společností. Počet zaměstnanců činí 20 000. Ovládající část podílu ve společnosti vlastní její management, dalších 25% plus jedna akcie pak patří společnosti Rostec.

O společnosti LOGIS

LOGIS a.s. je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).