Press release

Světová jednička ve výrobě vinylových desek společnost GZ Media investuje do změny procesu plánování a realizace zakázek

GZ Media patří mezi světově nejvýznamnější hráče mediálního, tiskového a balicího průmyslu. Tváří v tvář skutečnosti, že úspěch je v současném vysoce konkurenčním prostředí podmíněn zvyšováním provozní efektivity a zákaznického servisu, rozhodl se management společnosti realizovat projekt zaměřený na zlepšení v oblasti plánování a řízení výroby. Jako partner byla vybrána společnost LOGIS.

Loděnice, 2.2.2014

Generální ředitel Ing. Michal Štěrba konstatuje: „Jsme firma orientovaná na zákazníka. Naším zákazníkům nabízíme kompletní řešení jejích požadavků, s individuálním přístupem a zásadní úsporou nákladů v případě realizace objednávek u nás. Neustále tvrdě pracujeme na zlepšování, na tom, abychom byli schopni nabídnout víc jak v oblasti tisku, výroby obalů či datových nosičů, či kompletace a distribuce výrobků.

V dnešním turbulentním prostředí se už ale nemůžeme spoléhat jen na investice do nových výrobních kapacit, zavádění nových produktů, zvyšování kvality atd. Naše zaměření na zákazníka a vytváření hodnot pro něj, vytváří tlak na hledání cest, jak zvýšit atraktivitu pro naše zákazníky také tím, že jim budeme schopni nabídnout vyšší flexibilitu i termínovou spolehlivost dodávek. A právě zvýšení termínové spolehlivosti dodávek se nyní stalo našim hlavním cílem při zlepšování kvality zákaznického servisu.

Nejde o úkol jednoduchý, právě naopak. Abychom za situace rostoucího počtu zakázek byli schopni tohoto cíle dosáhnout, musíme provést kompletní změnu procesu plánování zakázek v naší společnosti. A protože nám nejde o nějaké drobné vylepšení, ale o změnu zásadní, musí se tato změna opřít o zásadně zlepšené schopnosti organizovat proces plnění zakázek.

Jako partnera na pomoc s tímto náročným úkolem jsme si vybrali společnost LOGIS, která nás přesvědčila, že patří mezi nejlepší dodavatele, nejen z pohledu znalostí těch nejlepších praktik plánování výroby, ale především proto, že je schopna pravidelně dosahovat reálného zlepšení v této oblasti u svých zákazníků“.

„Rádi spolupracujeme se se společnostmi, které si kladou vysoké cíle a dovedou za nimi jít s vysokou houževnatostí, s těmi, kteří se nespokojili s tím, že jsou dobří doma, ale chtějí se srovnávat s kýmkoli na světě, a k těm GZ Media bezesporu patří. Projekty zaměřené na změnu procesu plánování a realizace zakázek patří mezi ty nejnáročnější projekty, které jsou ve výrobních podnicích realizovány. Věřím, že díky oboustrannému vysokému nasazení a především využití naších dlouholetých zkušeností jak z domácích tak zahraničních projektů se nám podaří dosáhnout očekávaných přínosů,“ dodává Ing. Tomáš Vojtík, výkonný ředitel společnosti LOGIS.

O společnosti GZ Media

Společnost GZ Media, a.s. navázala na více než padesátiletou tradici Gramofonových závodů a od svého vzniku v roce 1999 stále rozšiřuje nabídku produktů a služeb. Za přispění amerického kapitálu a pod vedením českých manažerů se rozrostla v moderní podnik, který celosvětově patří k nejvýznamnějším ve svém oboru. Replikace CD a DVD, výroba vinylů (gramofonových desek), bohaté zkušenosti v polygrafické výrobě a současný špičkový zákaznický servis oceňují tisíce spokojených zákazníků po celém světě.

About LOGIS

LOGIS a.s. je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).