Jsme dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Naší oborovou specializací je především hutnictví a prostředí s diskrétní výrobou (strojírenství, automobilový průmysl, …).

Dodávky realizujeme formou projektů, jejichž cílem je poskytnout našim klientům takové schopnosti, které jim umožní stát se ještě rychlejšími, spolehlivějšími a pružnějšími dodavateli svých zákazníků než doposud, a které jim současně umožní zvyšovat svoji vlastní provozní efektivitu (nízké náklady, vysoká průtočnost, práce bez nadbytečných zásob, …). Typickými výsledky našich projektů jsou zlepšení v následujících oblastech:

Zákaznický servis

  • Zvýšení termínové spolehlivosti dodávek
  • Zkrácení dodacích lhůt
  • Zkrácení reakčních dob
  • Zlepšení informačního servisu

Provozní efektivita

  • Zvýšení průtočnosti výroby
  • Zlepšení obrátky zásob
  • Specifické ekonomické efekty
  • Zlepšení přehlednosti

V rámci svých řešení uplatňujeme pokročilé řídicí a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (Supply Chain Management – SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (Advanced Planning and Scheduling – APS). Použité technologie jsou buďto naše vlastní nebo z produkce JDA, předního výrobce APS/SCM technologií.

S našimi aktivitami jsou spojeny následující charakteristiky: