Kvalita plánování a rozvrhování výroby společnosti LOGIS je dobře podložena řadou zákazníků, kteří pomocí APS technologií dosáhli znatelných zlepšení jak provozní efektivity, tak zákaznického servisu.

Firemní noviny LOGIS News zachycují výsledky některých těchto projektů spolu s komentářem manažerů klientských podniků – jejich očekávání, postřehy z implementace a konečně i zhodnocení výsledné přidané hodnoty.

New Generation Planning ve společnosti Třinecké železárny

 • Trvalé zlepšování díky pokročilému plánování
 • Dokončování zakázek v posledních 10 dnech před sjednaným termínem
 • Úspěch není samozřejmost
  (rozšiřování rozsahu plánovacího systému)
 • Doplňkové informace o výsledcích projektu
 • … a dále

Obsažená číselná vyjádření dosažených zlepšení jsou založena na zjištěních našich zákazníků.

Stáhnout

Pokročilé plánovací technologie ve službách konkurenceschopnosti výrobních podniků

 • BAST sklízí plody svého inovačního projektu
 • PAPCEL zvýšil výkon procesu plnění zakázek
 • New Generation Planning ve společnosti TimkenSteel
 • Plánování zakázkové výroby:
  systematicky, přesně a spolehlivě
 • … a dále

Obsažená číselná vyjádření dosažených zlepšení jsou založena na zjištěních našich zákazníků.

Stáhnout

New Generation Planning at the steelworks of TimkenSteel

 • TimkenSteel On-Time Reliability Improvements Help Drive Higher Customer Delivery Performance
 • The Story
 • Why “Team Planning” is essential?
 • Project Management
 • Project Results
 • … a dále

Obsažená číselná vyjádření dosažených zlepšení jsou založena na zjištěních našich zákazníků.

Stáhnout

Pokročilé plánování výroby ve společnosti Třinecké Železárny

 • APS a podniková strategie
 • Očekávání na startovní čáře
 • Plánovací proces
 • Dosažené výsledky
 • Postřehy z implementace
 • … a dále

Obsažená číselná vyjádření dosažených zlepšení jsou založena na zjištěních našich zákazníků.

Stáhnout

APS projekty společnosti LOGIS přináší podnikům užitek vysoké hodnoty

 • APS projekty – motor růstu efektivity podniků
 • GE Aviation letí na křídlech APS
 • ŽĎAS zvyšuje provozní efektivitu
 • Rychlost, spolehlivost a pružnost dodávek Třineckých železáren díky APS technologiím
 • … a dále

Obsažená číselná vyjádření dosažených zlepšení jsou založena na zjištěních našich zákazníků.

Stáhnout

Pokročilé plánování výroby ve společnosti Třinecké Železárny

 • Rychlost, spolehlivost a pružnost dodávek díky projektu pokročilého plánování
 • Cíle projektu
 • Charakteristika řešení
 • Výsledek projektu – nový proces plánování
 • Implementace APS očima manažera řízení výroby
 • … a dále

Obsažená číselná vyjádření dosažených zlepšení jsou založena na zjištěních našich zákazníků.

Stáhnout