Menu

Pokročilé plánování a rozvrhování
pro diskrétní výrobu

Plánování výroby je prostředkem k dosažení vysoké úrovně provozní efektivity a zákaznického servisu – umožňuje systematické, účinné a spolehlivé plnění zákaznických požadavků.

Účinný plánovací proces poskytující kvalitní výstupy vyžaduje podporu výkonnými nástroji pro plánování a rozvrhování výroby schopnými rychle zpracovat až desítky tisíc výrobních zakázek a materiálových položek. Takové nástroje přitom musí respektovat tržní prostředí, ve kterém se výrobní společnost pohybuje a poskytovat kvalitní podklady pro efektivní řízení procesu realizace zakázek.

Řešení společnosti LOGIS pro diskrétní výrobu je sadou nástrojů pro plánování a rozvrhování výroby v prostředí strojírenského, elektrotechnického, automobilového průmyslu a příbuzných odvětví.

Kapacitní plánování

Kapacitní omezení jsou jedním z nejvýznamnějších limitujících faktorů při snaze plnit zakázky v termínech požadovaných zákazníkem. Klíčovým charakteristickým rysem výkonného řešení je schopnost identifikovat dynamicky se měnící úzká místa a kapacitní problémy řešit pomocí optimalizačních algoritmů se zohledněním těchto úzkých míst a promítnutím výsledku kapacitního balancování napříč celou strukturou zakázky a následnou identifikací dopadu zvoleného řešení do celé zakázkové sítě.

Účinný nástroj pro kapacitní plánování napomáhá dosahovat následujících cílů:

Zvýšení termínové
spolehlivosti dodávek

Zvýšení průtočnosti výroby

Zkrácení reakčních dob

Výsledkem je sestavení kapacitně proveditelných front práce pro limitující zdroje nejen v nejbližším horizontu, ale také ve vzdálenějších časových periodách. Konečný výstup je přitom dosažen kombinací optimalizačních algoritmů a ručních zásahů plánovače. Kapacitně vybalancovaný plán je pak dobrým základem pro vytvoření kvalitního rozvrhu výroby, umožňujícího ekonomicky efektivní a spolehlivé plnění zakázek.

Rozvrhování výroby

Prostředí elektrotechnického průmyslu, automotive, ale i vybrané specifické výrobní procesy ve strojírenství, jako je dělení materiálu nebo povrchové úpravy, vyžadují stanovení pořadí zakázek v závislosti na různých omezujících faktorech – například dle jakosti a síly děleného materiálu nebo doby přestavby stroje mezi jednotlivými zakázkami.

Stanovení optimálního pořadí zakázek na zdroji vede k následujícím přínosům:

Zvýšení průtočnosti výroby

Zkrácení průběžných dob výroby

Zkrácení dodacích lhůt

Optimalizovaný rozvrh výroby je generován během několika sekund, maximálně jednotek minut, což umožňuje rychle reagovat na dynamicky se měnící situaci ve výrobě a na změny přicházející zvenčí. Schopnost rychle sestavit optimalizované pořadí operací tak poskytuje plánovačům dostatek času pro manuální úpravu rozvrhu a zohlednění omezení, která nebyla součástí rozvrhovacích algoritmů.

Kontaktovat LOGIS

LOGIS a.s.
U Nového světa 286
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Česká republika

Copyright © 1992-2021 LOGIS a.s. All rights reserved.