• Pokročilé plánování a rozvrhování pro hutní průmysl

  Přínosy řešení

  Nasazením našich APS systémů naši zákaznici běžně dosahují zlepšení provozní efektivity i zákaznického servisu. To se projevuje zejména zlepšením v těchto oblastech:

  Maximalizace obchodního výkonu
  a zákaznické spokojenosti

  Dělejte správně věci ve správný čas: staňte se spolehlivým a flexibilním dodavatelem svých zákazníků. Získejte schopnost využít obchodních příležitostí způsobem, který je v dané chvíli celkově nejvýhodnější. Stanovujte spolehlivé termíny dodání zakázek a zkraťte dobu reakce na požadavek zákazníka.

  Maximalizace efektivity výroby
  a procesu plnění zakázek

  Maximalizujte provozní efektivitu procesu plnění zakázek díky jasné představě o požadavcích zakázky na materiál i zpracování. Získáte tak schopnost zajistit plnění zakázky mimořádně efektivním způsobem, který zvyšuje průtočnost, obrat zásob i celkovou přehlednost výroby a zároveň maximalizuje ekonomickou efektivitu provozu.

  Více o přínosech

  Navrženo pro náročná plánovací prostředí

  LOGIS Planner je určen pro podniky v tzv. náročných plánovacích prostředích, která se vyznačují vysokým rozsahem a složitostí plánované výroby, vysokou mírou jedinečnosti a volatility. Potřeba při plánování brát v potaz všechna omezení specifická pro hutní průmysl, efektivně plánovat výrobu v týmu nebo mít možnost provést rozsáhlé úpravy plánovacího systému tak, aby přesně odpovídal potřebám daného podniku – to vše je s plánováním výroby v hutním průmyslu pevně spjato. LOGIS Planner je vybaven revolučními technologiemi, které všechny tyto požadavky splňují. ⇢ Pokročilé plánování pro náročná plánovací prostředí

  Konkrétní implementace řešení LOGIS Planner se od sebe přirozeně liší, stejně tak jako se od sebe liší podnik od podniku.V praxi jsou řešení navržena jako kombinace jednotlivých modulů LOGIS Planner, které nejlépe vyhovují potřebám daného podniku.

  Sales & Operations Planning

  Vytvořte jeden integrovaný obchodní plán, typicky na horizontu 6-12 měsíců na základě provozního plánu, prodejního plánu a finančního plánu, který je v souladu s potřebami všech zúčastněných stran.

  Order Book Management

  Zajistěte spolehlivost termínových příslibů pro zákazníky a aktivně spravujte rezervace kapacit produktových objemů.

  Production Planning & Scheduling

  Získejte schopnost efektivně, spolehlivě a pružně řídit každodenní provádění výroby, ať už jde o přiřazování materiálu zakázkám, kapacitní plánování, rozvrhování odlévání nebo válcování.

  Příklady realizovaných projektů

  LOGIS Planner je možné použít jak pro plánování relativně jednoduchých lokálních operací (kontilití, horká válcovna, rourovna), tak pro plánování kompletních složitých materiálových toků, které vyžadují nasazení několika specializovaných plánovacích a rozvrhovacích nástrojů a jejich úpravu na míru podnikovým specifikům.

  JFE Steel
  Nippon Steel
  TimkenSteel
  Třinecké železárny

  JFE Steel se rozhodla inovovat celopodnikový plánovací systém, aby tak mohla rychle reagovat na změny a pečlivě udržovat rovnováhu celého podniku. Řešení společnosti LOGIS nabízí jak systémové funkce, které lze aplikovat na standardní procesy, tak i flexibilitu a rozšiřitelnost na základě podnikových zákaznicky-specifických požadavků. LOGIS nyní hodnotím jako našeho nejlepšího partnera.

  Takahiro Okawara, Deputy Manager, Business Process Innovation Team, JFE Steel

  Po celém světě jsme navštívili mnoho dodavatelů plánovacích systému a nakonec jsme rozhodli, že produkt společnosti LOGIS nejlépe odpovídá našim potřebám. Díky nasazení LOGIS Production Planneru jsme získali plánovací systém, který jsme si mohli upravit dle vlastních potřeb a implementovat ho zcela podle našich představ. To se ukázalo jako účinný přístup. Nemuseli jsme se tak obávat o vyzrazení vlastního know-how a zároveň jsme se nestali příliš závislí na dodavateli. Z tohoto pohledu byla naše očekávání beze zbytku splněna.

  Kyosuke Hayakawa, Senior Manager System Planning Dept., Production & Technical Control Div., Nippon Steel

  Podtrženo, sečteno: skvělý úspěch. LOGIS je velmi schopný a spolehlivý inovativní partner, se kterým můžeme řešit vše, co bylo dosud mimo naše síly.

  William P. Bryan, EVP Supply Chain & IT, TimkenSteel

  Orientace na automobilový průmysl, dodávky přímo koncovým zákazníkům, dynamický rozvoj portfolia vyráběných značek ocelí, a tak dále – to vše zásadním způsobem zvyšuje nároky na zákaznický servis, kterých jsme ale nechtěli dosáhnout na úkor provozní efektivity. Díky našemu plánovacímu systému jsme schopni dodávat přesně na termín a udržovat si velmi vysokou provozní efektivitu. Zvlášť v napjatých tržních podmínkách považujeme APS systém za důležitou devizu naší společnosti.

  Bohuslav Sikora, Manažer řízení výroby, Třinecké železárny

  O společnosti LOGIS

  LOGIS je dodavatel systémů pokročilého plánování a rozvrhování (APS) pro podniky v hutním průmyslu a s diskrétní výrobou (strojírenství, automobilový průmysl, atp.). LOGIS v posledních 20 letech implementoval téměř 100 APS projektů. Mezi jeho zákazníky se řadí jak relativně malé lokální výrobní závody, tak extrémně složité výrobní komplexy fungující v náročných plánovacích prostředích. Plánovací systémy společnosti LOGIS v současnosti využívají 3 z 10 největších výrobců oceli na světě.

  Dlouhodobě nadstandardní
  výsledky projektů
  Největší APS tým v ČR
  se zkušenostmi z celého světa
  20+ let zkušeností s APS projekty

  Více informací? Věnovat se vám bude expert s více než deseti lety zkušeností s APS systémy v hutním průmyslu.