Press release

Projekt společnosti LOGIS podpoří flexibilitu a zvýší provozní efektivitu výrobce důlních lokomotiv

Jeden z významných světových výrobců v oblasti dodávek důlních lokomotiv a jejich příslušenství, společnost FERRIT s.r.o., se rozhodl podpořit svou flexibilitu v dodávkách a zlepšit efektivitu výroby prostřednictvím realizace projektu pokročilého plánování výroby (APS). Partnerem pro realizaci projektu bude společnost LOGIS.

Frýdlant nad Ostravicí, 18.3.2013

Společnost FERRIT je dynamicky se vyvíjející společností s pravidelnými meziročními přírůstky tržeb v objemu mnoha desítek procent. Zvyšující se množství zakázek, růst počtu zaměstnanců, rozšiřující se sortiment a další faktory ohrožují tradiční konkurenční výhodu společnosti FERRIT, kterou je po řadu let flexibilita v reakcích na zákaznické požadavky. Aby nebyla úroveň zákaznického servisu v budoucnu ohrožena, rozhodl se management společnosti FERRIT realizovat projekt zaměřený na modernizaci plánovacího procesu a informačního systému, který bude rozšířen o nástroj kategorie pokročilého plánování JDA Factory Planner.

Ing. Petr Kovář, spolumajitel a jednatel společnosti, svá očekávání od projektu formuluje takto: „Hlavní podmínkou, kterou jsem pro zahájení projektu stanovil, bylo nalezení partnera, jenž bude schopen projekt profesionálně řídit, stanovovat priority, udílet úkoly, kontrolovat jejich plnění, stane se opravdovým poradcem, který se nebude ptát nás, jak chceme jednotlivé problémy řešit, ale sám navrhne varianty postupu a popíše jejich dopady. Věřím, že ve společnosti LOGIS se nám právě takového partnera nalézt podařilo. Dosavadní průběh projektu tomu nasvědčuje – kvalita jeho řízení značně převyšuje všechny dříve realizované IT projekty v naší společnosti.“

„Za stranu dodavatele mohu garantovat, že v maximálně možné míře uplatníme naše zkušenosti s plánováním výroby, které jsme získali již v desítkách projektů pokročilého plánování realizovaných v prostředí zakázkové kusové nebo malosériové strojírenské výroby, ať již v tuzemsku či v zahraničí. V rámci našich možností podpoříme také zlepšení kvality dat v informačním systému, v této oblasti však zůstane většinový podíl práce na zaměstnancích zákazníka. Věřím, že společnými silami se nám podaří dosáhnout stanovených cílů – zlepšení provozní efektivity a podpory pružnosti při reakci na požadavky zákazníků“, konstatuje výkonný ředitel společnosti LOGIS Ing. Tomáš Vojtík.

Projekt, jehož výsledky budou v plném rozsahu uvedeny do rutinního provozu na počátku roku 2014, je částečně financován prostředky z fondu EU OPPI Potenciál.

FERRIT

Předmětem činnosti společnosti FERRIT s.r.o. je stavba strojů s mechanickým pohonem a jejich opravy určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Společnost svou činností navázala na tradici českého hornického strojírenství s využitím bohatých kontaktů a zkušeností svého pracovního kolektivu, který má mnohaletou praxi získanou v obchodních a vývojových odděleních.

LOGIS

LOGIS je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).