Menu

Pokročilé plánování pro náročná plánovací prostředí

Vlivem vzrůstajícího tlaku na úroveň konkurenceschopnosti se výrobní podniky stále častěji rozhodují pro nasazení systémů Pokročilého plánování a rozvrhování (APS), které je na trhu již několik desetiletí. APS systémy si vydobyly dobrou pověst díky velkému množství podniků, které díky nim dosáhly hmatatelných zlepšení KPI jako termínová spolehlivost, úrovně zásob a podobně. Je ale pravda, že existují prostředí, podmínky a podniky, ve kterých výsledky implementace technologií APS zaostávají za očekáváními nebo ve kterých tyto systémy zcela selhávají.

Něco takového se dá sledovat v podnicích, které fungují v prostředích, která LOGIS nazývá Náročná plánovací prostředí. Ta se vyznačují vysokým stupněm jedinečnosti, vysokou složitostí a rozsahem – to jsou také nejčastější příčiny selhání klasických APS projektů.

LOGIS nyní představuje plánovací nástroje přímo navržené pro nasazení v náročných plánovacích prostředích – navržené tak, aby vyhověly všem výše uvedeným mimořádně náročným požadavkům a tak, aby podnikům v těchto náročných prostředích umožnily dosáhnout citelných zlepšení provozní efektivity a zákaznického servisu.

Vysoká jedinečnost

To, že každý složitější podnik je jedinečný, není žádná novinka. Když navíc dojde na plánování výroby, vstupuje do hry celá škála procesů a omezení, které je potřeba při plánování zohlednit a které jsou pro daný podnik (nebo odvětví) vysoce specifické.

Na rozdíl od konvenčních APS systémů, které pracují s fixní sadou omezení a s uzavřeným datovým modelem a uživatelským rozhraním, vynikají technologie společnosti LOGIS mimořádnou přizpůsobitelností. Umožňují do plánovacího systému zavést podnikově specifická výrobní omezení, nejen vzhledově, ale i funkčně přizpůsobit uživatelské rozhraní, a dokonce vytvářet zcela nové formuláře, díky čemuž mohou podniky i v těch nejnáročnějších plánovacích prostředí řídit výrobu robustními a spolehlivými plány.

Široký rozsah

Ve větších podnicích není reálné očekávat, že by bylo možné plánování výroby podchytit silami jednoho plánovače. Týmové plánování je ale přitom v dnešním světě stále problém. Když jeden plánovač posune nějakou operaci, prakticky vždy tím nevědomky způsobí změny v navazujících operacích ostatních plánovačů a plánovači jsou tak ve výsledku nuceni se spolu o kýžené změny plánu přetahovat.

Plánovací nástroje společnosti LOGIS jsou vybaveny technologií True Multiuser Planning, která umožňuje systematické řešení konfliktů v akcích jednotlivých plánovačů. Situace, kdy akce jednoho plánovače znehodnotí výsledek práce plánovače jiného, jsou zcela vyloučeny. Výsledný plán tak může být sestaven s přihlédnutím k návrhům plánu všech plánovačů, čímž se maximalizuje jeho hodnota. Vysoká kvalita výsledného plánu je díky tomu dosažitelná pravidelně, a ne jenom náhodou.

Plánovací nástroje společnosti LOGIS navíc obsahují funkce Zpět/Opakovat, které jsou ve světě pokročilého plánování jedinečné a které umožňují daleko flexibilnější a pohodlnější práci.

Vysoká složitost

Provozní efektivita je ve výrobních podnicích den ode dne důležitějším tématem. Bohužel je také stále náročnější jí dosáhnout. Podniky v náročných plánovacích prostředích se již nemohou spoléhat na plánovací systémy postavené na jednom univerzálním solveru (řešiči). Zapojení několika specializovaných solverů ale obvykle nebývá možné, protože ty bývají navzájem slepé vůči svým jedinečným omezením – například solver pro kapacitní plánování nemůže brát v potaz chemické vlastnosti taveb oceli a tak podobně. Přesto platí, že sestavení kvalitního plánu je možné jen tehdy, když jsou brána v potaz všechna relevantní omezení.

LOGIS vyvinul technologii, díky níž je možné dosáhnout kompatibility mezi různými solvery, které jsou navzájem slepé vůči svým omezením. Tato technologie již byla úspěšně prověřena v praxi.

Omezená předvídatelnost

Křišťálová koule – jedinečný recept na zjednodušení života podniků v náročných plánovacích prostředích. Žel bohu jsme dodnes nenarazili na žádnou společnost, která by ji měla k dispozici… Změny v zakázkové náplni, nečekané výpadky výrobních zdrojů nebo nestálý výtěžek z produkce – to vše podtrhuje nutnost rychlého přeplánování výroby s cílem zohlednit situační změny.

Plánovací nástroje společnosti LOGIS jsou vybaveny jedinečnou technologií, díky níž je možné přeplánovat výrobu jednoho z deseti největších výrobců oceli na světě během několika sekund.


Obecně se dá říci, že čím náročnější je dané plánovací prostředí, tím větší přínos má v porovnání s konvenčními APS systémy nasazení těchto technologií.

Tyto technologie umožňuji vytváření spolehlivých a efektivních plánovacích systémů i v těch nejnáročnějších plánovacích prostředích. Systémů, které umožňují přijímaní informovaných rozhodnutí a v konečném důsledku dosažení mimořádných úrovní provozní efektivity a dodavatelské způsobilosti.

Kontaktovat LOGIS

LOGIS a.s.
U Nového světa 286
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Česká republika

Copyright © 1992-2021 LOGIS a.s. All rights reserved.