Press release

Plánování výroby v prostředí automobilového průmyslu s využitím pokročilých technologií

Dnes již tradiční dodavatel plechových výlisků převážně pro automobilový průmysl, společnost MS technik spol. s r.o., nasazuje pokročilé plánování výroby (APS) s cílem zvýšit svou provozní efektivitu. Implementačním partnerem bude společnost LOGIS.

Šenov u Nového Jičína, 5.1.2012

Projekt, jehož celkové trvání je naplánováno na sedm měsíců, bude pokrývat kompletní rozsah výroby společnosti MS technik – střediska Lisovna, Nástrojárna a Galvanovna. Významná část projektu bude financována dotacemi z programu Evropské unie ICT v podnicích. Prokurista a spolumajitel společnosti MS technik Ing. Stanislav Šťastný, CSc zdůvodňuje vítězství společnosti LOGIS ve výběrovém řízení: „Očekávali jsme, že i při výběru dodavatele projektu APS budeme muset, podobně jako jindy, hledat kompromis mezi špičkovou kvalitou a přijatelnou cenou. Nabídkou společnosti LOGIS jsem byl pozitivně překvapen. Její řešení lze za špičkové bez nadsázky označit, přitom cena projektu je pro nás akceptovatelná. Skutečné náklady budou navíc redukovány o dotaci z programu ICT v podnicích, o kterou jsme, jako podnik patřící do kategorie středně velkých firem, požádali a která již byla schválená. „Automobilový průmysl je segment, který čelí obrovským konkurenčním tlakům, díky nimž jsou ziskové marže v odvětví stlačeny na minimum a vysoká kvalita je považována na samozřejmost, stejně jako 100 % termínové plnění zákaznických požadavků. Právě situace na trhu, na kterém se pohybujeme, nás nutí realizovat opatření, díky nimž se dokážeme se zmiňovanými konkurenčními tlaky vyrovnat. Na konci roku 2011 zahájený projekt pokročilého plánování výroby má za cíl zachovat a pojistit naši excelentní termínovou spolehlivost dodávek směrem k zákazníkům při optimalizaci vnitřní provozní efektivity společnosti MS technik. Věřím, že dříve dosažené výsledky společnosti LOGIS v této oblasti jsou dostatečnou zárukou úspěchu i námi realizovaného projektu.“ Ředitel prodeje společnosti LOGIS Ing. Prokop Havlík hodnotí dosavadní spolupráci: „I přes tvrdé podmínky na trhu se společnosti MS technik daří od založení v roce 2001 trvale růst a v posledních letech dosahovat ročních tržeb převyšujících 300 mil. Kč. Nedojde-li ke globálnímu poklesu poptávky, věřím, že vývoj obratu společnosti MS technik si zachová růstový trend i nadále. V této souvislosti oceňuji rozhodnutí managementu vybrat řešení, které nejenže pokrývá aktuální potřeby firmy, ale bude využitelné také v dlouhodobém horizontu po změně podmínek odrážejících růst společnosti.“ V průběhu projektu bude vytvořeno datové rozhraní na podnikový informační systém QI. Realizace klíčové části rozhraní se ujme dodavatel ERP systému, společnost MELZER. „Jedná se o v pořadí již třetí projekt, kdy dochází ke spojení námi dodávaného informačního systému QI a APS řešení JDA Factory Planner od společnosti LOGIS. Četnost realizace projektů v této konfiguraci ukazuje, že jde o zajímavou kombinaci, dnes již navíc ověřenou, se standardizovanými datovými propojeními. Vzhledem k doposud dobře fungující spolupráci, společnému segmentu zákazníků a vztahu obou firem, který rozhodně není konkurenční – spíše naopak, jsem přesvědčen, že se nejedná o poslední společný projekt“, doplňuje ředitel společnosti MELZER Ing. Jan Duba.

O společnosti MS technik

Společnost MS technik spol. s r.o. již od svého vzniku v roce 2001 zaměřuje předmět své činnosti převážně na automobilový průmysl. MS technik se skládá ze dvou výrobních provozů a to v Šenově u Nového Jičína, kde je zároveň správa společnosti a v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost každoročně vytváří dobré prostředí pro rozvoj pracovních příležitostí v regionu. Dále významně rozvíjí aktivity na tuzemských i zahraničních trzích.

O společnosti LOGIS

LOGIS je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií pro pokročilé plánování a rozvrhování. Dodávky jsou prováděny formou projektů zaměřených na zlepšení efektivity řízení a podporu obchodní úspěšnosti zákazníka. V rámci svých řešení společnost LOGIS používá metody a postupy pokročilého řízení a plánování, včetně vysoce výkonných informačních technologií z kategorie řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování (APS).