Press release

Meopta-optika zaostřuje svou pozornost na plánování výroby

Snaha zvýšit vlastní konkurenceschopnost je hlavním účelem projektu pokročilého plánování výroby (APS), který na počátku června 2013 zahájila společnost Meopta-optika, s.r.o. Projekt bude řízen implementačním partnerem, firmou LOGIS.

Přerov, 21.6.2013

Meopta-optika patří mezi společnosti s globálním dosahem v oblasti návrhu, vývoje, konstrukce, výroby a montáže optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Kromě hlavního výrobního závodu v Přerově, disponuje i výrobní a montážní pobočkou na Long Islandu, NY, USA.

„Pro výrobu v Meoptě je charakteristická velká šíře sortimentu a enormní množství menších zakázek, přičemž složitost většiny výrobků je vysoká. Problematika plánování takto komplikované diskrétní výroby je u nás již několik let téma, kterému se intenzivně věnujeme. Přesto, že jsme v této oblasti učinili významný pokrok díky upgrade stávajícího ERP systému, dospěli jsme k názoru, že jsme narazili na limity zejména technologické (koncept MRPII), ale i organizační či procesní. Dnešní doba vyžaduje progresivní přístup k umění řízení a plánování výroby a proto jsme se rozhodli realizovat projekt, který by nás posunul daleko před naši konkurenci. Projekt bude realizován s partnerem, pro kterého je plánování jeho hlavní specializací, který má průkazné výsledky, z nichž je jasně vidět, že nám s překonáním všech limitů bude schopen pomoci. Za takového partnera považujeme společnost LOGIS. Její nabídka obsahuje všechny námi požadované atributy. Rozvoj procesů je běžnou součástí každého jejich projektu, klienti se tedy nemusí trápit samostatně s potřebnými procesními změnami. Specialisté LOGIS mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti s vývojem složitých, v praxi dobře fungujících plánovacích modelů i s integrací plánovacího systému do prostředí stávajícího informačního systému. A konečně LOGISem dodávaný plánovací software je robustní, výkonná a ověřená technologie.“, komentuje rozhodnutí managementu podniku Meopta-optika prokurista a Senior ředitel pro Výrobu a Supply Chain Management, pan Vlastimil Cech.

„Když se rozhlédnu kolem sebe, vidím, že je Meopta-optika progresivní společností – využívá nejmodernější výrobní technologie a zaměstnává špičkové odborníky. Věřím, že také volba řešení LOGIS zapadá do strategie společnosti – spolupracovat s nejlepšími ve svém oboru. Zahajovaný projekt má, dle mého názoru, všechny předpoklady stát se velmi úspěšným, ať již díky kvalitní přípravě ve formě pečlivě realizovaného výběrového řízení, širokému a odborně zdatnému projektovému týmu, včetně podpory ze strany útvaru IT, který bude vlastními silami realizovat rozhraní na informační systém Microsoft Dynamics AX, nebo vysoké prioritě, jenž byla projektu v Meoptě interně přiřazena“, shrnuje svá očekávání Tomáš Vojtík, výkonný ředitel společnosti LOGIS.

Meopta-optika

Meopta je světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací.

LOGIS

LOGIS je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).