Press release

L D M investuje do zlepšení efektivity řízení a zákaznického servisu

Společnost L D M , spol. s.r.o., významný producent průmyslových armatur s dlouhodobou historií výroby v České Třebové zahájila počátkem října 2013 projekt, jehož cílem je zlepšení ekonomiky výroby a také schopnosti L D M plnit zakázky podle potřeb a přání zákazníků. Partnerem projektu je společnost LOGIS, která poskytne expertní služby a pokročilé plánovací technologie.

Česká Třebová, 21.10.2013

L D M je dynamická společnost, které každoročně narůstá objem výroby, ale také šíře sortimentu. To výrazně zvyšuje nároky na řízení a plánování výroby. Stávající nástroje na plánování a řízení výroby nedokáží plnit rostoucí požadavky v současném ekonomickém prostředí, které je mimo jiné charakterizováno vysokým tlakem na termínovou spolehlivost, zkrácení dodacích lhůt, zrychlení reakce na změny apod. Proto se management společnosti rozhodl realizovat projekt, jehož cílem není jen zlepšení zákaznického servisu, ale rovněž zvýšení efektivity řízení celé společnosti. K dosažení stanoveného cíle bylo rozhodnuto využít expertních služeb a schopností konzultantů společnosti LOGIS s podporou nástroje JDA Factory Planner.

Ing. Vlastimil Dytrt, jednatel a ředitel společnosti své očekávání shrnul následujícími slovy: „Věříme, že po dokončení projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti L D M tak, abychom se ještě více prosazovali nejen na tuzemském trhu, ale mohli také úspěšně rozšiřovat své aktivity na náročných zahraničních trzích. Uvědomujeme si, že pro zdárné zvládnutí tohoto úkolu budeme muset společně udělat kus práce – od zvýšení úrovně kvality dat ve stávajícím informačním systému Helios Green, přes vytvoření datových propojení až po optimalizaci procesů ve společnosti tak, aby bylo možno pružně reagovat na stále náročnější požadavky zákazníků. Od navrhovaného řešení očekáváme kromě zvýšení efektivnosti a spolehlivosti společnosti také jasnou identifikaci problémů v zakázkové náplni.“

Za společnost LOGIS doplňuje výkonný ředitel Ing. Tomáš Vojtík: „Naše společnost bude i v tomto projektu uplatňovat své bohaté zkušenosti s plánováním výroby v prostředí zakázkové kusové nebo malosériové výroby, které získala v desítkách realizovaných projektů v tuzemsku i v zahraničí. Již v průběhu obchodních jednání zákazník pozitivně hodnotil náš aktivní přístup k řešení problémů, který byl opakem obvyklého postupu uplatňovaného při implementacích klasických informačních systémů. Tento proaktivní přístup chceme uplatňovat i v průběhu projektu. Věřím, že povede k oboustranně očekávanému cíli – zvýšení provozní efektivity a zlepšení zákaznického servisu společnosti L D M.“

L D M

L D M , spol. s r.o. byla založena v roce 1991 třemi společníky a navazuje na tradici výroby armatur v České Třebové, která sahá až do roku 1909. L D M je úspěšný český výrobce průmyslových armatur zaměřený na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž širokého sortimentu regulačních, pojistných, zpětných a uzavíracích ventilů určených zejména pro teplárenství, průmysl a klasickou i jadernou energetiku. Svou produkci prodává L D M nejen v České republice, ale úspěšně se prosazuje i na náročných zahraničních trzích.

LOGIS

LOGIS a.s. je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).