Press release

ARMATURY Group investuje do změny procesu plánování a zlepšení zákaznického servisu

Společnost ARMATURY Group a.s. implementuje projekt pokročilého plánování (APS), jehož hlavním cílem je posílit konkurenceschopnost podniku. Partnerem a implementátorem projektu je společnost LOGIS a.s., která poskytne expertní služby a pokročilé plánovací technologie.

Dolní Benešov, 13.10.2016

ARMATURY Group jsou významným výrobcem a dodavatelem průmyslových armatur. Do jejího širokého výrobního programu se mimo jiné řadí kulové kohouty, hutní armatury, uzavírací a zpětní klapky pro turbíny, ale také armatury pro klasickou a jadernou energetiku. Dosavadní nástroje využívané pro řízení výroby neodpovídaly stále se zvyšujícím požadavkům zákazníků a nedokázaly flexibilně reagovat na změnu poptávky a aktuální situaci na trhu. Stále se zvyšující požadavky na zkracování dodacích lhůt a důraz na termínovou spolehlivost přiměly společnost ARMATURY Group zacílit svou pozornost na tyto aspekty. Pro spolupráci na projektu byla za partnera zvolena společnost LOGIS a.s., přední dodavatel řešení pokročilého plánování.

Finanční ředitel společnosti ARMATURY Group Ing. Martin Kusý konstatuje: „Stávající útlum těžby ropy a plynu nás nutí být mnohem pružnější a flexibilnější v přístupu k plnění požadavků našich zákazníků a to nejen z důvodu stále většího tlaku na zkracování dodacích lhůt, vysokou termínovou spolehlivost, ale také tlaku na snižování výrobních nákladů. Vzhledem k tomu, že stávající nástroje pro řízení výroby a plánování nám neumožňovaly další zvyšování úrovně zákaznického servisu a výrobní efektivity, jsme se rozhodli pro spolupráci se společností LOGIS, která má bohaté zkušenosti v oblasti zakázkové kusové i sériové výroby a také s projekty v našem výrobním odvětví.“ Slova pana Kusého doplnil předseda představenstva pan Jiří Holeček: „Po velkých investicích do výstavby a opravy hal a nákupu moderních výrobních technologií jsme se rozhodli investovat i do systému řízení, abychom nově pořízené investice dokázali efektivně využívat a zároveň, abychom dokázali optimálně plánovat a řídit výrobní proces v naší společnosti. Cílem projektu je dokázat včas reagovat na změny na trhu nebo na změny požadavků našich zákazníků s vysokou úrovní detailu a včas identifikovat možná budoucí ohrožení termínů realizace zakázek.“

„Naše společnost bude i v tomto projektu uplatňovat své bohaté zkušenosti z oblasti plánování výroby v prostředí kusové a malosériové zakázkové produkce, které získala v desítkách realizovaných projektů v tuzemsku i v zahraničí. Ačkoliv implementace projektů pokročilého plánování patří mezi nejnáročnější projekty realizované ve výrobních společnostech, mohu přislíbit, že využijeme veškerých našich zkušeností a to i z implementace pokročilého plánování při výrobě armatur, abychom i tuto výzvu zvládli a dosáhli očekávaných přínosů;“ konstatoval za společnost LOGIS výkonný ředitel Ing. Tomáš Vojtík.

O společnosti ARMATURY Group

ARMATURY Group a.s. vznikla v roce 2000 fúzí tří společností operujících na české a slovenském trhu a navazuje na tradici výroby armatur v regionu Opavska a Hlučínska. ARMATURY Group je významný český výrobce průmyslových armatur zaměřený na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž širokého sortimentu pro různá průmyslová odvětví (klasická a jaderná energetika, chemie a petrochemie, hutnictví ropa a plyn a vodárenství). ARMATURY Group je globálním hráčem, který vyvíjí obchodní aktivity nejen v Evropě, ale také v Asii, Americe a Africe.

O společnosti LOGIS

LOGIS je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS).