Zákazníci

Zákazníci

Kvalita projektů plánování výroby společnosti LOGIS staví na jejích dlouhodobých zkušenostech a odhodlání dosahovat nadstandardních výsledků díky využití vysoce efektivních metod a nástrojů.

Úspěch realizovaných projektů je zdokumentován řadou případových studií zákazníků po celém světě. Některé z nich jsou uvedeny níže. Uvedené údaje jsou založeny na zjištění našich klientů.


TimkenSteel

Vynikající zlepšení zákaznického servisu a provozní efektivity světového leadera v produkci značkové oceli díky technologiím New Generation Advanced Planning.

Jednoduše: velký úspěch. LOGIS je velmi schopný a spolehlivý inovativní partner, se kterým můžeme řešit vše, s čím jsme doposud nemohli hnout.
―   William P. Bryan, VP Supply Chain and Supply Chain Economics, TimkenSteel
 • Zvýšení termínové spolehlivosti dodávek
  o 40 %
Případová studie


Třinecké železárny

Bezkonkurenční termínová spolehlivost a flexibilita dodávek zákazníkům díky projektu pokročilého plánování LOGISu. Přečtěte si o úspěchu zdejšího výrobce oceli.

Zvlášť v napjatých tržních podmínkách považujeme APS systém za důležitou devizu naší společnosti.
―   Bohuslav Sikora, Manažer řízení výroby, TŽ
 • Zvýšení termínové spolehlivosti na 98.5 %
 • Snížení objemu zpožděných dodávek o 50 %
 • Zlepšení sekvenčnosti taveb o 70 %
Případová studie


Ferrit

Hladká implementace projektu APS i osvojení plánovacího systému, rychle následované citelnými zlepšeními sledovaných KPI českého výrobce důlních lokomotiv.

Bez APS je dnes běžný život podniku nepředstavitelný.”
―   Petr Mohelník, Výkonný ředitel, Ferrit
 • Petidenní zpoždění nahrazena dodávkami 4 dny před termínem (zatímco objem vyráběných položek vzrostl o 40%)
 • Zdvojnásobení produktivity v průběhu 3 let
Případová studie


BAST

Rychlé zvýšení termínové spolehlivosti, znatelné snížení objemu zásob a 20% nárůst produktivity díky pokročilému plánování výroby výrobce komponent pro kolejová vozidla.

Srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před tím neplánovali.
―   Miroslav Bazala, Jednatel, BAST
 • Termínová spolehlivost zvýšena ze 74 % na 96 %
 • Objem zásob snížen o 20 % již během implementace
 • Průběžné doby výroby zkráceny ze 3 na 1 týden
Případová studie


PAPCEL

Přečtěte si jak výrobce strojů pro papírenský průmysl dosáhl snížení objemu zásob o 60% současně se zvýšením termínové spolehlivosti nad úroveň 95%, nad kterou se nyní udržuje.

Díky zavedení plánování konstrukce máme dobrý přehled o kapacitním vytížení klíčových oddělení.
―   Filip Wrnata, Místopředseda představenstva,
PAPCEL
 • Snížení objemu zásob
  o 60 %
 • Termínová spolehlivost trvale zvýšena nad 95 %
 • Zkrácení reakčních dob
  na požadavek zákazníka
Případová studie


GE Aviation Czech

Značný nárůst spolehlivosti dodávek, zvýšení průtočnosti a zlepšení efektivity výroby podniku produkujícího letadlové motory.

Bez znalostí a zkušeností dodavatele by nebylo možno dosáhnout takových výsledků projektu.
―   Václav Havlan, Místopředseda představenstva,
WALTER ENGINES (GE Aviation Czech)
 • Zvýšení průtočnosti
  výroby o 45 %
 • Snížení skluzů o 80 %
 • Optimalizace zásob materiálu
 • Snížení objemu rozpracované výroby
Případová studie


Hayes Lemmerz Autokola

Vynikající úroveň provozní efektivity v čele s 97% dodávek v termínu u předního výrobce kol pro automobily a vysokozdvižné vozíky – díky pokročilému plánování.

Umožňuje nám nejen snižovat náklady, ale zejména posilovat naši pozici flexibilního a spolehlivého článku řady řetězců vautomobilovém průmyslu.
―   Jiří Adámek, Generální ředitel,
Hayes Lemmerz Autokola
 • Trvale zvýšená termínová spolehlivost nad 97 %
 • Zkrácení doby reakce ze 2 dnů na 10 minut
 • Snížení zásob o cca 50 %
 • Zlepšení využitelnosti kapacit
Případová studie


ŽĎAS

Působivé snížení počtu zpožděných dodávek materiálu o 47 % doprovázené 20% nárůstem produktivity na zaměstnance jako prostředek dosažení vyšší efektivity výroby českého strojírensko-metalurgického komplexu produkujícího zařízení válcoven a tvářecích strojů.

Za pomoci APS systému jsme lépe schopni zvládat plnění zakázek i v jejich rostoucím objemu.
―   Miroslav Šabart, Generální ředitel
a místopředseda představenstva, ŽĎAS
 • Zkrácení průběžných dob výroby o několik desítek procent
 • Snížení stavu zásob (stav zásob z objednávek bez požadavku klesl 3x)
 • Zvýšení produktivity na zaměstnance o 20%
Případová studie


T Machinery

Výrazné zkrácení průběžných dob výroby doprovázené snížením zásob výrobce dobývací techniky díky metodám a nástrojům pokročilého plánování výroby.

Projekt byl realizován v dohodnutém rozsahu, ve smluvně stanoveném čase a plánovaný rozpočet nebyl překročen.
―   Marek Milde, Člen představenstva,
T Machinery
 • Výrazné zkrácení průběžné doby (u vybraných zakázek až 5x)
 • Snížení zásob hutního materiálu o 32%
 • Zlepšení přehlednosti výroby
Případová studie


TOS Varnsdorf

Zkrácení průběžných dob výroby a zlepšení efektivity výroby předního výrobce CNC strojů díky metodám a nástrojům pokročilého plánování výroby.

Investice spojené se systémem pokročilého plánování hodnotíme s odstupem času jako investice strategického významu.
―   Jan Rýdl, Předseda představenstva,
TOS Varnsdorf
 • Zkrácení dodacích lhůt na méně než polovinu
 • Změna plánovací periody z měsíční na týdenní
 • Zvýšení průchodnosti výroby
 • Zdvojnásobění příjmů během tří let
Případová studie
Sídlo společnosti LOGIS: +420 556 841 100  |  LOGIS Helpdesk  |  Zákaznický portál LOGIS