Press Release

Tiskové zprávy

 • Navzdory nárůstu objemu výroby hodlá Alca plast zvyšovat svou dodavatelskou spolehlivost
  Vysoká termínová spolehlivost dodávek je pro Alca plast, největšího výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě, klíčovou podmínkou dlouhodobého posilování vlastní tržní pozice. V průběhu roku 2016 proto management společnosti rozhodl o investici do projektu pokročilého plánování, který Alca plastu vytvoří předpoklady pro získání schopnosti trvalého dosahování vysoké úrovně zákaznického servisu.
 • VSMPO-AVISMA nasadila systém New Generation Planning společnosti LOGIS
  Společnosti VSMPO-AVISMA a LOGIS oznámily úspěšné dokončení první fáze vývoje plánovacího systému nové generace. Tento milník označuje dokončení prací na prvním významném kroku směrem k podpoře vysokého zákaznického servisu (rychlost, spolehlivost a flexibilita dodávek zákazníkům) a růstu provozní efektivity (zlepšení ekonomické efektivity plnění zakázek).
 • ARMATURY Group investuje do změny procesu plánování a zlepšení zákaznického servisu
  Společnost ARMATURY Group a.s. implementuje projekt pokročilého plánování (APS), jehož hlavním cílem je posílit konkurenceschopnost podniku. Partnerem a implementátorem projektu je společnost LOGIS a.s., která poskytne expertní služby a pokročilé plánovací technologie.
 • Zlepšení plánovacích procesů i KPI v TVD – Technická výroba
  Společnost TVD je jedním z největších výrobců plechových skříní v České republice a současně klíčovým dodavatelem těchto produktů pro oblast energetiky, telekomunikací a elektrotechnického průmyslu po celé Evropě. Od první poloviny tohoto roku došlo růstu konkurenceschopnosti společnosti díky úspěšně realizovanému projektu pokročilého plánování výroby (APS).
 • Titanový gigant VSMPO-AVISMA Corporation zlepšuje zákaznický servis
  VSMPO-Avisma Corporation, výrobce titanu a hlavní dodavatel leteckých společností AIRBUS a BOEING, dospěl k rozhodnutí vyjít vstříc požadavkům svých zákazníků na vyšší přehlednost procesu plnění zakázek a současně zvýšit svou provozní efektivitu. Společnost těchto cílů dosáhne díky implementaci řešení New Generation Planning společnosti LOGIS.
 • TVD bude efektivněji řídit výrobu
  TVD - Technická výroba, a.s. je moderní a perspektivní společností s každoročním nárůstem objemu výroby. Aby zvládala tento dynamický rozvoj a zároveň zvýšila termínovou spolehlivost dodávek, rozhodla se investovat do projektu zaměřeného na zlepšení efektivity procesu realizace zakázek. Po pečlivém výběru byla za implementačního partnera zvolena společnost LOGIS.
 • Světová jednička ve výrobě vinylových desek společnost GZ Media investuje do změny procesu plánování a realizace zakázek
  GZ Media patří mezi světově nejvýznamnější hráče mediálního, tiskového a balicího průmyslu. Tváří v tvář skutečnosti, že úspěch je v současném vysoce konkurenčním prostředí podmíněn zvyšováním provozní efektivity a zákaznického servisu, rozhodl se management společnosti realizovat projekt zaměřený na zlepšení v oblasti plánování a řízení výroby. Jako partner byla vybrána společnost LOGIS.
 • L D M investuje do zlepšení efektivity řízení a zákaznického servisu
  Společnost L D M , spol. s.r.o., významný producent průmyslových armatur s dlouhodobou historií výroby v České Třebové zahájila počátkem října 2013 projekt, jehož cílem je zlepšení ekonomiky výroby a také schopnosti L D M plnit zakázky podle potřeb a přání zákazníků. Partnerem projektu je společnost LOGIS, která poskytne expertní služby a pokročilé plánovací technologie.
 • Meopta-optika zaostřuje svou pozornost na plánování výroby
  Snaha zvýšit vlastní konkurenceschopnost je hlavním účelem projektu pokročilého plánování výroby (APS), který na počátku června 2013 zahájila společnost Meopta-optika, s.r.o. Projekt bude řízen implementačním partnerem, firmou LOGIS.
 • Výrobní závod švýcarské společnosti Ammann v Novém Městě nad Metují bude efektivněji řídit svou výrobu
  Vedoucí stavební dodavatel pro stroje, systémy a služby s klíčovými kompetencemi v oblasti asfaltu a pro celosvětové silniční stavitelství. Tak sama sebe charakterizuje švýcarská společnosti Ammann Group Holding AG, jejíž součástí je i český výrobní závod Ammann Czech Republic a.s. (do roku 2005 STAVOSTROJ, a.s.), který se specializuje na výrobu hutnících strojů - různých typů válců. Mít neustále před konkurencí náskok v parametrech, jako je zákaznický servis nebo provozní efektivita, je strategickým záměrem společnosti, proto došlo k rozhodnutí podpořit jeho naplnění prostřednictvím projektu pokročilého plánování (APS). Partnerem pro jeho realizaci byla zvolena společnost LOGIS.
 • Projekt společnosti LOGIS podpoří flexibilitu a zvýší provozní efektivitu výrobce důlních lokomotiv
  Jeden z významných světových výrobců v oblasti dodávek důlních lokomotiv a jejich příslušenství, společnost FERRIT s.r.o., se rozhodl podpořit svou flexibilitu v dodávkách a zlepšit efektivitu výroby prostřednictvím realizace projektu pokročilého plánování výroby (APS). Partnerem pro realizaci projektu bude společnost LOGIS.
 • Plánování výroby v prostředí automobilového průmyslu s využitím pokročilých technologií
  Dnes již tradiční dodavatel plechových výlisků převážně pro automobilový průmysl, společnost MS technik spol. s r.o., nasazuje pokročilé plánování výroby (APS) s cílem zvýšit svou provozní efektivitu. Implementačním partnerem bude společnost LOGIS.
 • KONŠTRUKTA – Industry inovuje podnikové procesy a podpůrné informační technologie
  KONŠTRUKTA – Industry, akciová spoločnosť, výrobce technologických zařízení pro pneumatikářský průmysl a pro zpracování explozívních materiálů, přijala strategické rozhodnutí o realizaci projektu zaměřeného na zkvalitnění procesu realizace zakázek a zlepšení jeho podpory informačními technologiemi. Na projektu bude spolupracovat se společností LOGIS.
 • LOGIS buduje plánovací systém nové generace pro Timken
  Společnost The Timken Company (OH, USA) se počátkem devadesátých let stala pionýrem tzv. pokročilého plánování (APS), když jako první implementovala produkt i2 Factory Planner dnes už legendární i2 Technologies. Nyní, po dvaceti letech, se Timken rozhodl vybudovat plánovací systém nové generace. Za partnera pro realizaci tohoto projektu si vybral společnost LOGIS.
 • Timken úspěšně provozuje LOGIS Caster Scheduler
  V průběhu uplynulého roku byl ve společnosti The Timken Company realizován projekt implementace softwaru kategorie pokročilého plánování (Advanced Planning and Scheduling - APS). Od září společnost v běžném provozu využívá pro plnění svých provozních cílů LOGIS Caster Scheduler.
 • Společnost MAGO S.A. začala s implementací systému pokročilého řízení a plánování výroby
  Společnost MAGO S.A., nabízející vybavení pro prodejní a skladové plochy, se rozhodla podpořit efektivitu vlastního systému řízení a využít technologie pokročilého plánování (APS). Partnerem při implementaci tohoto projektu je společnost LOGIS. V průběhu projektu, jehož doba realizace je naplánována na pět měsíců, bude implementován systém JDA Factory Planner.
 • Pokročilé plánovací technologie pro efektivní řízení výroby mikroskopů
  Společnost TESCAN, a.s., světový dodavatel přístrojové techniky a vědeckých zařízení, zejména rastrovacích elektronových mikroskopů, se rozhodla využít dotačního programu Evropské unie ICT v podnicích pro zvýšení efektivity plánování a odběratelských vztahů pomocí realizace projektu Implementace systému pokročilého plánování (APS). Vítězem výběrového řízení se stala společnost LOGIS a.s. V rámci projektu bude v následujících sedmi měsících implementován systém JDA Factory Planner.
 • OMK nasazuje systém pokročilého plánování výroby
  Společnost United Metallurgical Company (OMK) se rozhodla implementovat systém pokročilého plánování výroby. Dodávkou a implementací systému byla pověřena společnost LOGIS. Realizace projektu umožní další zvýšení efektivity řízení podnikových procesů v OMK.
 • Společnost BAST, s.r.o. investuje do zvýšení účinnosti procesu plánování a řízení výroby
  Společnost BAST, s.r.o., zpracovatel a výrobce plechových dílců, svařenců a skříní pro kolejová vozidla bude v následujících šesti měsících realizovat projekt zaměřený na zvýšení účinnosti procesu plánování pomocí systému pokročilého plánování (APS) i2 Factory Planner. Realizace projektu bude probíhat pod vedením společnosti LOGIS.
 • Světový leader ve výrobě profesionální osvětlovací techniky realizuje projekt řízení a plánování výroby se společností LOGIS
  Společnost ROBE lighting s.r.o., přední světový výrobce pohyblivé světelné techniky používané k osvětlování scén koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akci, zahájila projekt zaměřený na zvýšení výkonu klíčových podnikových procesů.
Sídlo společnosti LOGIS: +420 556 841 100  |  LOGIS Helpdesk  |  Zákaznický portál LOGIS