Plánování výroby pro diskrétní výrobu

Pokročilé plánování pro diskrétní výrobu

Plánování výroby je prostředkem k dosažení vysoké úrovně provozní efektivity a zákaznického servisu – umožňuje systematické, účinné a spolehlivé plnění zákaznických požadavků.

Cíle plánování diskrétní výroby

Účinný plánovací proces poskytující kvalitní výstupy vyžaduje podporu výkonnými nástroji pro plánování a rozvrhování výroby schopnými rychle zpracovat až desítky tisíc výrobních zakázek a materiálových položek. Takové nástroje přitom musí respektovat tržní prostředí, ve kterém se výrobní společnost pohybuje a poskytovat kvalitní podklady pro efektivní řízení procesu realizace zakázek.

Řešení společnosti LOGIS pro diskrétní výrobu je sadou nástrojů pro plánování a rozvrhování výroby v prostředí strojírenského, elektrotechnického, automobilového průmyslu a příbuzných odvětví.

Kapacitní plánování

Kapacitní omezení jsou jedním z nejvýznamnějších limitujících faktorů při snaze plnit zakázky v termínech požadovaných zákazníkem. Klíčovým charakteristickým rysem výkonného řešení je schopnost identifikovat dynamicky se měnící úzká místa a kapacitní problémy řešit pomocí optimalizačních algoritmů se zohledněním těchto úzkých míst a promítnutím výsledku kapacitního balancování napříč celou strukturou zakázky a následnou identifikací dopadu zvoleného řešení do celé zakázkové sítě.

Účinný nástroj pro kapacitní plánování napomáhá dosahovat následujících cílů:

Cíle kapacitního plánování

Výsledkem je sestavení kapacitně proveditelných front práce pro limitující zdroje nejen v nejbližším horizontu, ale také ve vzdálenějších časových periodách. Konečný výstup je přitom dosažen kombinací optimalizačních algoritmů a ručních zásahů plánovače. Kapacitně vybalancovaný plán je pak dobrým základem pro vytvoření kvalitního rozvrhu výroby, umožňujícího ekonomicky efektivní a spolehlivé plnění zakázek.

Termínování materiálových potřeb

Nedostupnost jedné položky zanedbatelné hodnoty může být příčinou nesplnění termínu zakázky, jejíž včasná realizace je rozhodujícím faktorem pro úspěšnou budoucnost podniku. Proto je nutné při sestavování materiálově proveditelného plánu zohledňovat dostupnost všech komponent vstupujících do finálního výrobku a pružně reagovat na změny materiálových dispozic. Současně je třeba zajistit, aby v materiálu nebyly zbytečně vázány provozní prostředky podniku – zejména u společností s velkým obratem mohou mít tyto prostředky nezanedbatelnou hodnotu.

Efektivní plánování a termínování materiálových potřeb má tyto dopady:

Cíle termínování materiálových potřeb

Dostupnost materiálu je tvrdým omezením pro sestavení proveditelného plánu výroby. Druhým mantinelem, který je při sestavování materiálově zajištěného plánu nutno zvažovat je okamžik, kdy nejpozději musí být výstupní komponenta k dispozici pro zahájení práce, vzhledem k technologicky definované průběžné době výroby. Tyto hranice je bezpodmínečně nutné stanovit pro každou položku tak, aby v další fázi plánovacího cyklu bylo možno sestavit kapacitně proveditelný plán výroby.

Rozvrhování výroby

Prostředí elektrotechnického průmyslu, automotive, ale i vybrané specifické výrobní procesy ve strojírenství, jako je dělení materiálu nebo povrchové úpravy, vyžadují stanovení pořadí zakázek v závislosti na různých omezujících faktorech – například dle jakosti a síly děleného materiálu nebo doby přestavby stroje mezi jednotlivými zakázkami.

Stanovení optimálního pořadí zakázek na zdroji vede k následujícím přínosům:

Goals of Production Scheduling

Optimalizovaný rozvrh výroby je generován během několika sekund, maximálně jednotek minut, což umožňuje rychle reagovat na dynamicky se měnící situaci ve výrobě a na změny přicházející zvenčí. Schopnost rychle sestavit optimalizované pořadí operací tak poskytuje plánovačům dostatek času pro manuální úpravu rozvrhu a zohlednění omezení, která nebyla součástí rozvrhovacích algoritmů.

Složitost problematiky plánování a rozvrhování v prostředí diskrétní výroby obvykle vede k nasazení nástrojů, které kombinují schopnost současně termínovat materiálové potřeby a kapacitně plánovat i rozvrhovat výrobu. Ve většině případů jen uplatnění takto komplexního řešení vede k dosažení hlavních cílů plánovacího procesu – zvýšení provozní efektivity a zlepšení zákaznického servisu.

Kontaktovat LOGIS
Sídlo společnosti LOGIS: +420 556 841 100  |  LOGIS Helpdesk  |  Zákaznický portál LOGIS