Profil společnosti

Profil společnosti

Jsme dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Naší oborovou specializací je především hutnictví a prostředí s diskrétní výrobou (strojírenství, automobilový průmysl, …).

Dodávky realizujeme formou projektů, jejichž cílem je poskytnout našim klientům takové schopnosti, které jim umožní stát se ještě rychlejšími, spolehlivějšími a pružnějšími dodavateli svých zákazníků než doposud, a které jim současně umožní zvyšovat svoji vlastní provozní efektivitu (nízké náklady, vysoká průtočnost, práce bez nadbytečných zásob, …). Typickými výsledky našich projektů jsou zlepšení v následujících oblastech:

Zákaznický servis

 • Zvýšení termínové spolehlivosti dodávek
 • Zkrácení dodacích lhůt
 • Zkrácení dob reakce
 • Zlepšení informačního servisu

Provozní efektivita

 • Zvýšení průtočnosti výroby
 • Zlepšení obrátky zásob
 • Specifické ekonomické efekty
 • Zlepšení přehlednosti

V rámci svých řešení uplatňujeme pokročilé řídicí a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (Supply Chain Management – SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (Advanced Planning and Scheduling – APS). Použité technologie jsou buďto naše vlastní nebo z produkce JDA či SAP, vedoucích výrobců APS/SCM technologií.

S našimi aktivitami jsou spojeny následující charakteristiky:

 • VYSOCE VÝKONNÉ TECHNOLOGIE I PRO NÁROČNÁ PLÁNOVACÍ PROSTŘEDÍ

  Zcela jedinečná je naše systematická orientace na náročná plánovací prostředí, tedy prostředí, kde uplatnění konvenčních APS systémů doposud nepřinášelo uspokojivé výsledky. V rámci našich výzkumných a vývojových aktivit jsme identifikovali specifika spojená s plánováním v náročných plánovacích prostředích a v návaznosti na to jsme vyvinuli revoluční sadu plánovacích technologií, které využíváme ve svých softwarových produktech. Výsledkem jsou state-of-the-art plánovací nástroje, které umožňují, aby i v podnicích, které jsou charakteristické výrazně náročným plánovacím prostředím, bylo možno plánováním účinně podporovat růst konkurenceschopnosti.

  V prostředích se standardní náročností plánování, jako např. discrete manufacturing, uplatňujeme standardní plánovací systémy od předních výrobců APS/SCM technologií (především JDA).

 • VYSOCE VÝKONNÝ EXPERTNÍ TÝM

  Náš expertní tým zaměřený na uplatnění pokročilých plánovacích technologií APS/SCM systematicky budujeme již více než patnáct let. Naši specialisté realizovali desítky úspěšných projektů implementace plánovacích systémů po celém světě. Poskytujeme efektivní podporu našim klientům nejen v Evropě, ale také v USA, Japonsku či Rusku.

 • NADPRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

  Naše metodika je zaměřena na vysoké bezpečí při realizaci projektu. Současně ale také intenzivně podporuje dosahování zlepšení zákaznického servisu a provozní efektivity. Dosažení hmatatelných zlepšení těchto výkonových parametrů v podnicích našich klientů je pro nás běžným výsledkem projektu, nikoli náhodnou či výjimečnou událostí.

Sídlo společnosti LOGIS: +420 556 841 100  |  LOGIS Helpdesk  |  Zákaznický portál LOGIS